Възможно ли е да разгадавате съновиденията със съдействието на книга за разгадаване на сънища?

horoscope

Съновиденията за тълкуване е важно да бъдат отделяни. В случай, че сънят ви е смутен, преминава точно като на филмова лента като вие не участвате в този „сценарий” – точно този сън е безполезен. Сънят, върху който би трябвало да се концентрирате, следва да остави отпечатък в съзнанието ви. Може би не бихте могли да се сетите за целия сюжет, а единствено самостоятелни негови части. Действително и най-малкия детайл или частица от съновидението е хубаво да направи своя белег в сърцето ви.

Съвет при тълкуване на съновиденията: Главно сънят, който е преизпълнен с чувство и не ви дава покой, може да ви води. Пророческият сън има характерна прочуствена украска, която е невъзможно да се преразкаже с приказки.

Не се засилвайте да разтваряте съновника. Много просто се разгадават събития, като са емоционално украсени и притежават връзка с реални чувства на хората. Реалните и силни чувства са светлините по уличките на съществуването ни.

Възможно е сънуваното от нас да се превърне в част от реалния живот. Всяка една нощ човек има сън, но в повечето случаи, след събуждане, не си спомня абсолютно нищо. Нормалното тълкуване на съновидението е изкуство. Ще трябва от огромното количество сънувано да успеете да пресеете съдържание.

Изключително рядко в съновиденията ни присъстват цветове, миризми, звуци и вкусови усещания. Появяването им в съня на абсолютно всеки човек е от особено голямо значение и в по-голяма част от случаите допринася бистрота за събития от бъдещето.

Направете дневник на съновиденията си. Добре подберете точно тези детайли, които са правилните за разгадаване. Вижте в книгата за тълкуване на сънища ключов знак, отнасящ се до действителен обект, предмет на вашите съновидения. И съвсем спокойно последвайте правилата, актуални за всяка една дейност на творчеството.

Няколко примера от книгата за тълкуване на сънища: гориста местност – неспокойствие; хълм – препятствие; мъгла – загадка; рояк птици – посетители;…

Не приемайте съня безусловно. Съновиденията са лишени от здрав смисъл, логика и последователност. Логичността на изкуството драстично се различава от логиката на живия живот. Безсъмнено това, което сънуваме, е играене на нашето подсъзнание. Нашето собствено подсъзнателно мислене е лишено от здрава логика и смисъл.